Udržitelné laminátové, vinylové a dřevěné podlahy Pergo

Podlahy Pergo: pro dlouhodobou trvanlivost

V čem spočívá tajemství naší klíčové role v podlahářském průmyslu? Zaměřujeme se na kvalitu a inovace pro budoucnost! Neustálým zlepšováním designu a parametrů našich výrobků pečlivě dbáme na udržitelnost. Zjistěte další informace o našem úsilí v oblasti cirkulární ekonomiky, úspory energie a kontroly emisí.

Máme vedoucí postavení v oblasti cirkulární ekonomiky


Udržitelnost je přirozená věc

Společnost UNILIN Group, která stojí za značkou Pergo, byla vždy hnací silou, pokud jde o cirkulární ekonomiku. Vše začalo již v roce 1960, kdy jsme poprvé získali lněnou slámu - biologický odpad z lnářského průmyslu - a použili ji k výrobě dřevotřískových desek. Od té doby se stále zaměřujeme na obnovitelné suroviny: od lněné slámy až po obnovené dřevo.


Obnova dřeva

Přístup zaměřený na budoucnost znamená co nejvíce se vyhnout používání nových surovin. Proto se dřevěné jádro laminátových a dřevěných podlah Pergo vyrábí pouze z obnoveného dřeva. Tento dřevní odpad pochází z pil, z trvale udržitelného lesního hospodářství, z údržby silnic …a jinak by skončil ve spalovně nebo na skládce.

Laminátové a dřevěné podlahy Pergo jsou vyrobeny ze 100% obnoveného dřeva.
Podlahy Pergo jsou vyrobeny ze dřeva z lesů obhospodařovaných udržitelným způsobem.

Maximální využití našich surovin

Stromy hrají zásadní roli v ochraně klimatu a biologické rozmanitosti, proto je třeba s nimi zacházet šetrně. Proto pomalu rostoucí dřeviny, jako je dub, používáme pouze ve vrchních vrstvách našich dřevěných podlah. Kdykoli je to možné, jádro našich laminátových a dřevěných podlah tvoří dřevo z rychle rostoucích stromů (např. smrk, kaučukovník (hevea)) nebo dřevovláknitá deska s vysokou hustotou (HDF) vyrobená z obnoveného dřeva.

S našimi dřevěnými podlahami řady Sandhamn jsme dokonce zašli ještě o krok dál a vytvořili jsme jedinečné designy s malými částmi dřeva, které by jinak nebyly využity. Takto opravdu využijeme každý strom.


Udržitelné lesní hospodářství

Udržitelné lesní hospodaření spočívá v těžbě stromů s důrazem na ochranu naší planety a biologické rozmanitosti a v tom, aby se stromy nekácely rychleji, než se vysazují. Při lesním hospodářství jsou některé stromy, například malé nebo ohnuté, překážkou ve vývoji lepších stromů a jsou těženy, aby se lesy udržely zdravé. Takové dřevo, známé jako dřevo z prořezávky, se výborně hodí na podlahu a používáme ho v co největší míře. Díky tomu, že získáváme dřevo z lesů obhospodařovaných udržitelným způsobem, máme jistotu, že naše činnosti nepřispívají k odlesňování.

Vytváření podlah s dlouhou životností

Vinylové podlahy Pergo se v současné době vyrábí ze 3 klíčových komponentů. Křídy, jako hojného materiálu a PVC, které interně recyklujeme. Přibližně čtvrtinu vinylových podlah Pergo však tvoří ‘panenské’ nebo nové PVC, které se vyrábí z chlóru (běžné soli) a ethylenu (ropy). V současné době se nemůžeme vyhnout používání této vzácné a neobnovitelné suroviny, a proto velmi usilovně pracujeme na tom, aby naše vinylové podlahy vydržely velmi dlouho, až 25 let.


Úsilí v oblasti recyklovaných podlah od A do Z

Nikdy nepřestaneme přemýšlet o tom, jak zlepšit udržitelnost našich podlah. Již ve fázi návrhu klademe správné otázky, abychom optimalizovali udržitelnost našich podlah. Které chemické látky způsobují překážky při recyklaci? Které alternativní suroviny by mohly být vhodné? Jak bychom mohli zajistit, aby naše výrobky vydržely ještě déle? Každodenním úkolem našeho týmu výzkumu a vývoje je hledat lepší odpovědi na tyto otázky a pokračovat v našem úsilí a zlepšování recyklovaných podlahových krytin.

Promyšlené vinylové podlahy Pergo
Jsme nesmírně hrdí na to, že jsme vůbec prvním výrobcem. který
obdržel ekologickou značku Nordic Swan pro podlahovou krytinu.
Zařízení na biomasu A&U od společnosti UNILIN Group

Ochrana planety


Cíle v oblasti globálního oteplování

V Pařížské dohodě byly stanoveny náročné cíle ve snaze omezit dopad globálního oteplování. UNILIN Group – jakožto mateřská společnost společnosti Pergo – se zavázala udělat vše pro to, aby přispěla k naplnění nejambicióznějšího scénáře dohody, a sice maximálního zvýšení teploty o 1,5 °C do roku 2050 s cílem omezit dopady globálního oteplování. V našich ambicích se řídíme vědecky podloženými cíli – iniciativou třetí strany, která podporuje osvědčené postupy v této důležité činnosti. Do roku 2030 je nutné učinit velké kroky, a proto jsme začali s velmi ambiciózními krátkodobými cíli, po nichž bude následovat postupnější cesta k nulovým čistým emisím v roce 2050.

Obnovitelná energie

UNILIN Group, která stojí za společností Pergo, investovala do dvou zařízení na biomasu, která přeměňují dřevní prach a nerecyklovatelný dřevní odpad na zelenou energii. Tato energie se používá k provozu našich vlastních výrobních procesů. Případná zbývající část se pak rozdělí mezi širokou veřejnost. Také využíváme energii z větrných elektráren a fotovoltaických panelů. Díky těmto snahám je v dnešní době přibližně polovina výroby naší skupiny poháněna obnovitelnou energií.


Evropský program energetické účinnosti

Téměř všechny naše belgické výrobní jednotky skupiny UNILIN Group jsou zapojeny do Evropského programu energetické účinnosti. Hlavním cílem tohoto programu je ušetřit co nejvíce energie tím, že se zajistí identifikace a realizace všech možností úspory energie a sledování a řízení každodenní spotřeby energie. Dalším hlavním cílem je maximalizovat využívání obnovitelných zdrojů energie.

Polovina produkce UNILIN Group je poháněna obnovitelnými zdroji energie.
Podlahy Pergo mají velmi nízké emise

Závan čerstvého vzduchu


Nízkoemisní podlahy

Většinu času trávíme v interiéru, což znamená, že je nezbytné maximalizovat kvalitu vzduchu v interiéru. Kvalitu vzduchu může ovlivnit mnoho věcí, od větrání, svíček a čisticích prostředků až po materiály použité v interiéru, například podlahové krytiny. Proto je naší odpovědností vyrábět podlahy s nízkými emisemi. Díky tomu, že si podlahy vyrábíme v maximální možné míře sami, víme přesně, o jaké materiály se jedná, a můžeme kontrolovat a řídit emise všech škodlivých látek.


Těkavé organické látky pod kontrolou

Těkavé organické látky (VOC) jsou organické chemické látky, které se snadno odpařují i při pokojové teplotě. Jednou z těkavých organických látek je například formaldehyd, který se přirozeně vyskytuje v podlahových krytinách. Díky vlastní výrobě můžeme kontrolovat a omezovat emise těkavých organických látek. Emise formaldehydu z našich laminátových a dřevěných podlah jsou proto zanedbatelné a 10krát nižší než stanovují normy EU. A v našich vinylových podlahách nebyl zjištěn žádný formaldehyd. To se odráží v označeních našich podlah A (dřevěné podlahy) A+ (laminátové, vinylové podlahy) a M1 (laminátové, vinylové podlahy).

Důvěryhodné značky

Společnost Pergo samozřejmě dodržuje všechny ekologické a zdravotní předpisy a normy. Tím však nekončíme. Jako klíčový hráč v podlahářském průmyslu bereme vážně i svou odpovědnost a budoucnost. Proto jsme také ještě více pracovali na dobrovolném dosažení dalších vysokých standardů.

Ekologická značka Nordic Swan Ecolabel pro laminátové a dřevěné podlahy Pergo

Nordic Ecolabel

Vysoce uznávaná skandinávská ekologická značka pro výrobky, které splňují vysoké požadavky na ekologické normy po celou dobu životního cyklu.

Označení Ecolabel EU

Označení EU Ecolabel

Značka environmentální kvality udělovaná výrobkům a službám, které splňují vysoké ekologické standardy po celou dobu svého životního cyklu.

Finská značka ecolabel M1

M1

Důkaz, že naše podlahové výrobky neuvolňují toxické látky a jsou bez zápachu.

Emisní štítek a+

A a A+

Certifikát nejvyšší kategorie emisních předpisů, který slouží jako uznání velmi nízkých emisí.

Prohlášení o vlivu výrobku na životní prostředí společnosti UNILIN Group

EPD

Naším prohlášení o vlivu výrobku na životní prostředí dáváme najevo svůj závazek poskytovat přesné, spolehlivé a srovnatelné informace o environmentálních vlastnostech našich laminátových a dřevěných podlah. 

Stáhnout EPD pro laminátové podlahy

Stáhnout EPD pro dřevěné podlahy

Značka PEFC

PEFC

Celosvětově důvěryhodná ochranná známka pro dřevěné výrobky pocházející z lesů obhospodařovaných udržitelným způsobem.

Naše úsilí na úrovni produktů

Naše opatření pro ochranu životního prostředí jsou definována tak, aby odpovídala danému výrobku. Zjistěte, jak vyrábíme naše laminátové, dřevěné a vinylové podlahy.

Přejít na laminátové podlahy

Přejít na vinylové podlahy

Přejít na dřevěné podlahy

Laminátové, vinylové a dřevěné podlahy Pergo