Udržitelné dřevěné podlahy Pergo

Dřevěné podlahy Pergo: šetrné zacházení se stromy

Naše dřevěné podlahy jsou nejen krásné a snadno se udržují, ale jsou také navrženy tak, aby byly maximálně šetrné k životnímu prostředí. Naše dřevěné podlahy jsou vyrobeny ze dřeva, a proto samozřejmě považujeme za svou povinnost vyrábět je co nejudržitelněji. Tímto způsobem se můžeme i nadále těšit z krás, které naše planeta nabízí.

Maximální využití dřeva


Hospodárné využití pomalu rostoucích dřevin

Stromy jsou důležitým spojencem v boji proti změně klimatu, protože pohlcují CO2 a podporují biodiverzitu. Proto s nimi musíme zacházet opatrně, a to zejména s pomalu rostoucími stromy, jako je dub. Z tohoto důvodu omezujeme používání těchto dřevin a používáme je pouze v horních vrstvách našich dřevěných podlah.


Obnovené dřevo nebo dřevo z rychle rostoucích dřevin

Jádro našich dřevěných podlah tvoří dřevo z rychle rostoucích stromů (smrk, kaučukovník (hevea)…) nebo dřevovláknitá deska s vysokou hustotou (HDF) vyrobená z obnoveného dřeva. Toto dřevo pochází z pil, z udržitelného lesního hospodářství, z údržby silnic atd. a jinak by skončilo jako odpad. Omezujeme tak používání pomalu rostoucích stromů a můžeme co nejefektivněji využívat naše nejudržitelnější možnosti.

Dřevěné podlahy Pergo jsou vyrobeny ze 100% obnoveného dřeva.
Dřevěné podlahy Pergo jsou vyrobeny ze dřeva z lesů obhospodařovaných udržitelným způsobem.

Efektivní využití dřevního odpadu

Naše nejrozsáhlejší úsilí o výrobu udržitelných dřevěných podlah je patrné v naší řadě Sandhamn. Jsou speciálně navrženy tak, aby se do nich vešly malé kousky dřeva, které by jinak přišly vniveč. Tímto způsobem kreativně využíváme dostupné dřevo, abyste měli doma kvalitní podlahu.


Lesy obhospodařované udržitelným způsobem

Pokud se v lesích hospodaří trvale udržitelným způsobem, můžeme se z tohoto důležitého zdroje těšit i nadále. Proto naše dřevěné podlahy nesou označení PEFC – spolu s FSC nejdůvěryhodnější certifikát v oblasti udržitelného získávání zdrojů. To zaručuje, že naše obnovené dřevo pochází z lesů obhospodařovaných udržitelným způsobem nebo z kontrolovaných zdrojů, chrání pralesy a zabraňuje nelegální těžbě pomocí analýzy rizik. Máme tak jistotu, že naše dřevo nepřispívá k odlesňování.

Emise formaldehydu z našich dřevěných podlah jsou
10krát nižší než vyžadují předpisy EU.

Čistý vzduch v interiéru


Plně pod kontrolou

Vzhledem k tomu, že doma trávíme mnoho času, je kvalita vzduchu v našich domovech nesmírně důležitá. Kvalitu ovzduší ovlivňuje mnoho faktorů. Větrání, čisticí prostředky, svíčky, dokonce i materiály použité v interiéru, jako je podlaha. Jsme dokonale připraveni na to, abychom měli pod kontrolou emise těkavých organických látek (VOC), které mohou vznikat při použití lepidel a laků. Je to proto, že maximalizujeme naši vlastní výrobu a přesně víme, jaké materiály naše dřevěné podlahy obsahují. Můžete si tak být jisti, že vaše podlaha je pro vás a vaši rodinu naprosto bezpečná.


Velmi nízké emise

Jednou z možných těkavých organických látek v podlahách je formaldehyd. Emise formaldehydu z našich dřevěných podlah jsou 10krát nižší než jsou omezení EU. To se odráží v označení A našich podlah, což je vysoce ceněný certifikát emisních předpisů, který prokazuje nízké emise.

Dřevěné podlahy Pergo mají velmi nízké emise
Polovina produkce UNILIN Group je poháněna obnovitelnými zdroji energie.

Poháněni zelenou energií


Zdroj v podobě dřevního odpadu

Pokud jde o vytápění při výrobě našich dřevěných podlah, přibližně 90 % energie se vyrábí ze zbytků dřeva a prachu. Tento dřevěný odpad pochází z našich výrobních procesů nebo ze dřeva, kterému skončila životnost, což znamená, že již není vhodné pro použití ve vaší podlaze. Neplýtváme jimi, ale využíváme je k výrobě zelené energie.


Minimální emise CO2

Skupina UNILIN - mateřská společnost značky Pergo – investovala do dvou zařízení na biomasu, která přeměňují dřevní prach a nerecyklovatelný dřevní odpad na zelenou energii pro pohon vlastních výrobních procesů a pro použití v domácnostech. Také využíváme energii z větrných elektráren a fotovoltaických panelů. Tím se nám v roce 2020 podařilo zabránit více než 200 000 tunám emisí CO2.

Nižší dopad na životní prostředí


Bezpečnost, zdraví a udržitelnost jsou v naší společnosti velmi důležitými prioritami. Abychom zvýšili naše úsilí o ochranu životního prostředí a ujistili se, že minimalizujeme náš dopad na životní prostředí, využíváme metodiku hodnocení životního cyklu (LCA). Zjistíme tak, ve kterých fázích životního cyklu dřevěných podlah se můžeme ještě zlepšit. To vede k prohlášení o vlivu výrobku na životní prostředí (EPD), které nám pak pomáhá k lepším výsledkům.

Následující označení jsou důkazem, že naše dřevěné podlahy splňují jedny z nejpřísnějších ekologických a zdravotních norem:

Ekologická značka Nordic Swan Ecolabel pro dřevěné podlahy Pergo 

Nordic Ecolabel

Vysoce uznávaná skandinávská ekologická značka pro výrobky, které splňují vysoké požadavky na ekologické normy po celou dobu životního cyklu.

Značka PEFC

PEFC

Celosvětově důvěryhodná ochranná známka pro dřevěné výrobky pocházející z lesů obhospodařovaných udržitelným způsobem.

emisní štítek

A

Certifikát nejvyšší kategorie emisních předpisů, který slouží jako uznání velmi nízkých emisí.

Finská značka ecolabel M1

M1

Důkaz, že naše podlahové výrobky neuvolňují toxické látky a jsou bez zápachu. M1 je nejvyšší kategorií této finské klasifikace, která označuje nejnižší emise.

Prohlášení o vlivu výrobku na životní prostředí, dřevěné podlahy Pergo

EPD

Naším prohlášení o vlivu výrobku na životní prostředí dáváme najevo svůj závazek poskytovat přesné, spolehlivé a srovnatelné informace o environmentálních vlastnostech našich laminátových a dřevěných podlah. 

Stáhnout EPD