Překonání všech ekologických požadavků

Společnost Pergo má velký zájem na snižování své ekologické stopy a pomáhá zákazníkům k dosažení téhož cíle. Udržitelnost je hlavní prioritou v každé fázi životního cyklu vinylové podlahy Pergo. Od zakoupení a výroby po distribuci, v průběhu životnosti a na konci životnosti podlahy – vždy se snažíme najít (energeticky) efektivnější procesy a minimalizovat náš vliv na životní prostředí.

energetická účinnost

Bez ortho-ftalátů

V dnešní době se vede diskuze o vlivu změkčovadel na zdraví. Přesněji řečeno jde o to, že ortoftaláty by mohly být nebezpečné pro naše zdraví. Proto ortoftaláty nepoužíváme. Používáme pouze DOTP, stejný typ změkčovadel, jehož použití je povoleno v plastech používaných k výrobě dětských hraček nebo potravinových obalů.

recyklace

Extrémně nízké emise těkavých organických sloučenin

Těkavé organické sloučeniny ovlivňují vnitřní kvalitu vzduchu. Celkové množství těkavých organických sloučenin, které jsou uvolňovány z vinylových podlah Pergo, je 50krát nižší než množství stanovené nejpřísnější normou EU.

předpisy

Konec životnosti podlahy

Díky jednoduchému zámkovému systému Perfect Fold V lze podlahu jednoduše demontovat a použít na jiném místě.

Ekologická označení

a+

Afsett (A+)

Afsett (A+). Afsett je francouzský certifikát používaný pro předpisy týkající se emisí. A+ je nejnáročnější kategorie. Označuje velmi nízké emise.

m1

M1

Finské označení M1 pro klasifikaci emisí.