Ekologická špička v odvětví komerčních dřevěných podlah

Společnost Pergo má velký zájem na snižování své ekologické stopy a pomáhá zákazníkům k dosažení téhož cíle. Udržitelnost je hlavní prioritou v každé fázi životního cyklu dřevěné podlahy. Od zakoupení a výroby po distribuci, v průběhu životnosti a na konci životnosti podlahy – vždy se snažíme najít energeticky efektivnější procesy a minimalizovat náš vliv na životní prostředí.

energetická účinnost

Energeticky efektivní
výroba

Voda používaná v továrně slouží zejména k ohřevu v průběhu výrobního procesu. Správa a ochrana vodních zdrojů je celosvětově jedním z hlavních bodů ochrany životního prostředí. Podnikli jsme řadu kroků, abychom omezili množství vody používané při výrobě a eliminovali tvorbu odpadní vody. Můžeme tak prohlásit, že 97 % vody, kterou používáme při výrobě, tvoří interně recyklovaná voda.

recyklace

Používáme pečlivě vybrané suroviny

Dřevěné podlahy Pergo obsahují hmotnostně více než 60 % recyklovaného materiálu. Veškerý odpad, který vzniká během výroby (prach od pískování, broušení, odřezky atd.), je recyklován. Nepoužíváme recyklovaný obsah z externích zdrojů, protože chceme mít naprostou kontrolu nad obsahem našich výrobků.

předpisy

Splňujeme požadavky všech předpisů (a jdeme ještě dále)

Díky přísnému výběru a kontrole našich výrobků je uvolňováno naprosté minimum těkavých organických sloučenin. Těkavé organické sloučeniny ovlivňují vnitřní kvalitu vzduchu. V případě dřevěných podlah Pergo je nejdůležitější těkavou organickou sloučeninou formaldehyd. Emise formaldehydu jsou mnohem nižší, než je množství stanovené nejpřísnější normou EU.

Ekologická označení

nordic ecolabel

Nordic Ecolabel

Nordic Ecolabel. Společnost Pergo byla prvním výrobcem podlah, který získal ekologické označení, Zelenou labuť, od organizace Nordic Ecolabel.

Logo PEFC

PEFC

Certifikace PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification – Certifikace programu pro podporu lesů). Znamená, že veškeré dřevo použité v těchto výrobcích pochází z obnovitelných lesů.

m1


M1

Finské označení M1 pro klasifikaci emisí.

Afsett A

Afsett (A)

Afsett (A). Afsett je francouzský certifikát používaný pro předpisy týkající se emisí.