Odmítnutí odpovědnosti

Informace na těchto webových stránkách („stránky“) poskytuje společnost UNILIN BVBA („UNILIN“). Používáním těchto stránek potvrzujete, že jste si přečetli tyto podmínky používání, že jim rozumíte a že s nimi souhlasíte.

Informace na těchto stránkách mají výlučně informativní charakter a jsou uváděny bez záruky jakéhokoli druhu, výslovné či nepřímé. Přestože vynakládáme maximální úsilí na to, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, neposkytujeme žádné záruky ohledně přesnosti či úplnosti poskytnutých informací. Vyhrazujeme si právo informace na těchto stránkách měnit bez předchozího oznámení či předchozího souhlasu.

Společnost UNILIN ani žádný z jejích ředitelů, zaměstnanců či poradců nebudou za žádných okolností odpovídat za škody způsobené či vzniklé jakýmkoli použitím stránek nebo informací, které jsou na nich obsaženy.

Společnost UNILIN nenese odpovědnost za škody plynoucí z jakéhokoli přerušení chodu stránek, za škodu způsobenou technickými závadami či viry (či obdobně rušivými prvky) ani za škodu vzniklou použitím webových stránek (např. prostřednictvím odkazů), na něž je na stránkách odkazováno, či využitím informací poskytnutých na takových stránkách.

Společnost UNILIN nenese odpovědnost za elektronickou komunikaci prostřednictvím těchto stránek. To se vztahuje na e-mailovou korespondenci, snižování rychlosti, zachycování či manipulaci třetími stranami.

Uživatelé těchto stránek nesou sami odpovědnost za každou volbu či rozhodnutí, které učiní na základě informací získaných na těchto stránkách nebo jejich prostřednictvím.

Uživatelé těchto stránek musí sami učinit veškerá přiměřená bezpečnostní opatření proti virům, programovým chybám, trojským koňům apod.

AUTORSKÁ PRÁVA

Veškeré informace na těchto stránkách jsou chráněny autorským právem. Autorské právo vlastní společnost UNILIN. Žádné informace nesmí být reprodukovány či distribuovány bez předchozího výslovného souhlasu společnosti UNILIN.

Veškeré spory ve spojení s těmito stránkami nebo vyplývající ze stránek či jejich použití budou podléhat výhradně belgické legislativě.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ÚČELEM TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ JE INFORMOVAT VÁS O ÚDAJÍCH, KTERÉ SPOLEČNOST UNILIN BVBA SE SÍDLEM NA ADRESE OOIGEMSTRAAT 3, 8710 WIELSBEKE, BELGIE („UNILIN“) SHROMAŽĎUJE PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK, NA NICHŽ SE TYTO ZÁSADY NACHÁZEJÍ, O TOM, PROČ TAKOVÉ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME A JAK S ÚDAJI, KTERÉ NÁM POSKYTNETE A KTERÉ O VÁS ZJISTÍME NA ZÁKLADĚ VAŠÍ NÁVŠTĚVY WEBOVÝCH STRÁNEK, BUDEME NAKLÁDAT. POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK ZNAMENÁ, ŽE TYTO ZÁSADY PŘIJÍMÁTE. POKUD SE ZÁSADAMI NESOUHLASÍTE, WEBOVÉ STRÁNKY NEPOUŽÍVEJTE.

KTERÉ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME?

Osobní údaje shromažďujeme dvěma způsoby:

Prostřednictvím registrace a informací, které poskytnete nebo zadáte na určitých stránkách webových stránek, a automatickými prostředky, konkrétně prostřednictvím souborů cookie. Podrobnější informace o souborech cookie jsou uvedeny níže. Můžeme vás požádat o vaše jméno a příjmení, e-mailovou adresu, datum narození, věk, adresu, číslo mobilního nebo jiného telefonu a další osobní či kontaktní údaje. Můžeme vás také požádat o komentáře, návrhy či jiné informace týkající se našich webových stránek, výrobků či služeb a naší společnosti. Další specifické typy údajů mohou být vyžadovány ve spojení se soutěžemi, slosováními a dalšími propagačními nabídkami či jinými marketingovými aktivitami. Mohou zahrnovat nahrání textu, obrázků, videí či zvukových nahrávek.

PROČ SHROMAŽĎUJEME OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje budou shromažďovány a zpracovávány pouze pro následující účely:

použití a správa těchto stránek obecně, včetně odesílání a přijímání zpráv; poskytování informací o funkcích, službách a výrobcích společnosti UNILIN. Budeme zpracovávat pouze takové osobní údaje, které jsou pro výše zmíněné účely nezbytné.

JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVÁME?

Osobní údaje, které nám zašlete nebo které shromáždíme, používáme:

s cílem odpovědět na přímé žádosti, jak je popsáno ve chvíli, kdy vaše údaje shromažďujeme, nebo jindy před jejich použitím; ke zpracování vaší účasti v soutěžích, slosováních a dalších propagačních nabídkách či jiných marketingových aktivitách; abychom lépe porozuměli vám a našim zákazníkům obecně; pro další legitimní obchodní účely, včetně (občasného) odesílání materiálů či jiných marketingových informací o našich značkách a společnostech, o něž byste podle našeho názoru mohli mít zájem, prostřednictvím e-mailu, pošty nebo textových zpráv (pokud jste nám k tomu při registraci dali souhlas). Údaje, které nám poskytnete, můžeme spojit s jinými daty, která získáme z jiných zdrojů, včetně údajů, které poskytnete na jiných místech nebo prostřednictvím jiného média, jako například prostřednictvím některé z našich přidružených webových stránek.

Pasivní informace, které sledujeme, včetně sledování prostřednictvím souborů cookie, jsou využívány k přizpůsobení webových stránek a zlepšení vašeho dojmu z nich a nabídek, které předkládáme na našich webových stránkách, jak je popsáno výše.

Ve všech jiných než výše uvedených případech vždy nejprve uvedeme účel, pro který jsou vaše osobní údaje shromažďovány, a to předtím než tyto informace fakticky shromáždíme či použijeme.

Vaše osobní údaje budou uchovávány pouze tak dlouho, jak je nezbytné ke splnění výše popsaných účelů, nebo dle požadavků stanovených zákonem.

S KÝM ÚDAJE SDÍLÍME?

Přestože nepodnikáme v oblasti prodeje osobních údajů nepřidruženým třetím stranám, můžeme vaše údaje sdílet se zpracovateli jednajícími našim jménem, s našimi přidruženými společnostmi včetně naší mateřské společnosti a dalších značek UNILIN nebo s obchodními partnery, jako jsou třetí strany, se kterými realizujeme společné propagační akce či programy a které mohou mít zájem sdělit vám více o svých značkách.

Vezměte na vědomí, že v některých případech mohou být vaše osobní údaje předávány zpracovatelům, přidruženým společnostem či třetím stranám, se kterými realizujeme společné propagační akce či programy, se sídlem mimo Evropský hospodářský prostor, v zemích, jež nezaručují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Tímto souhlasíte s předáním svých osobních údajů v těchto případech.

V souladu s příslušnými zákony o ochraně osobních údajů můžeme také vaše osobní informace zpřístupnit, pokud se domníváme, že je to nutné k dodržení jakéhokoli zákona, předpisu, soudního příkazu či právního nebo vládního požadavku. V nepravděpodobném případě, že celý náš podnik či jeho část zakoupí třetí strana, budou vaše údaje převedeny na nového vlastníka korporace. Aniž bychom se k tomu jakkoli zavazovali, vyhrazujeme si také právo shromažďovat a sdílet jakékoli údaje, které považujeme za nezbytné k vyšetřování či učinění potřebných kroků ve spojení s podezřením na podvod, nezákonnou činnost, ohrožení osob či majetku, k ochraně sebe či jednoho nebo více našich uživatelů či jejich dědiců, nebo jak to jinak může vyžadovat či umožňovat zákon.

Dále mějte na paměti, že některé oblasti našich webových stránek mohou být interaktivní a umožňovat vkládání údajů, které jsou viditelné pro ostatní uživatele. Pokud si nepřejete, aby vaše údaje byly veřejně viditelné, tyto oblasti webových stránek nepoužívejte.

JAKÉ SOUBORY COOKIE POUŽÍVÁME A PROČ?

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které vámi navštěvované webové stránky ukládají do vašeho počítače. Jsou široce využívány k umožnění činnosti webových stránek nebo k jejich zefektivnění a k předávání informací majitelům těchto stránek.

Tyto webové stránky používají soubory cookie:

k přizpůsobení stránek a zlepšení vašeho dojmu. Zahrnuje to: uložení vašich jazykových preferencí; uchování informací, které zadáte do formulářů; zapamatování zboží ve vašem nákupním košíku (je-li to relevantní); analýzu vašeho používání těchto stránek prostřednictvím služby Google Analytics. Pokud si nepřejete, aby byly soubory cookie používány, nepoužívejte naše webové stránky, neboť bez nich nebudou efektivně fungovat.

Tyto stránky mimo jiné využívají následující soubory cookie třetích stran:

Většina internetových prohlížečů umožňuje kontrolu nad soubory cookie prostřednictvím nastavení. Pokud se chcete o souborech cookie dozvědět více, včetně toho, jak zjistit, jaké soubory byly uloženy a jak je spravovat či odstranit, navštivte stránky www.allaboutcookies.org.

ODMÍTNUTÍ REKLAMNÍCH SDĚLENÍ

Pokud se kdykoli rozhodnete, že nechcete přijímat žádné komerční či reklamní informace týkající se našich výrobků a služeb nebo výrobků či služeb našich přidružených společností či obchodních partnerů, s nimiž realizujeme společné reklamní akce či programy, můžete kliknout na odkaz v kterékoli reklamní zprávě, kterou od nás obdržíte.

Vezměte na vědomí, že pokud se rozhodnete nepřijímat od nás propagační sdělení, budeme vám dále zasílat informace vztahující se k případnému účtu, který u nás máte, nebo obchodnímu vztahu, například informace týkající se žádostí, které jste vznesli ohledně našeho zboží a služeb (například transakční zprávy o slosováních, kterých jste se zúčastnili).

VAŠE PRÁVA

Kdykoli můžete uplatnit své právo na přístup ke všem svým osobním údajům a na jejich opravu či odstranění, v souladu s příslušnými zákony na ochranu osobních údajů. Stačí zaslat zprávu prostřednictvím kontaktního formuláře. Můžete také odmítnout zasílání přímých marketingových kampaní a požádat, aby vám již nebyly zasílány žádné propagační materiály, a to kdykoli, bezplatně a bez nutnosti uvést jakékoli odůvodnění.

ZABEZPEČENÍ

Na ochranu údajů poskytnutých na těchto webových stránkách používáme standardní opatření. Přestože usilujeme o zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů při jejich uchovávání, využívání i sdílení, žádné webové stránky nejsou stoprocentně bezpečné. Doporučujeme proto, abyste přijali vhodná ochranná opatření, například udržovali všechna uživatelská jména a hesla v tajnosti.

WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

V určitých oblastech těchto webových stránek můžeme uvádět odkazy na webové stránky třetích stran. Tyto zásady ochrany osobních údajů se však týkají pouze webových stránek, na kterých jsou zveřejněny, a neuvádějí postupy shromažďování informací na jiných webových stránkách, včetně těch, na které je z těchto webových stránek odkazováno. Tyto odkazy jsou uvedeny pro vaši potřebu. Vezměte však na vědomí, že tyto třetí strany ani jejich webové stránky nekontrolujeme. Tyto třetí strany mají jiné zásady ochrany osobních údajů, které se vztahují na údaje poskytnuté na jejich webových stránkách. Než poskytnete jakékoli údaje umožňující identifikaci, měli byste si vždy pečlivě pročíst zásady ochrany osobních údajů daných webových stránek.

Společnost UNILIN neponese za žádných okolností odpovědnost za (další) existenci těchto stránek třetích stran ani za informace, které poskytují. Zahrnutí hypertextových odkazů na jiné webové stránky neznamená, že souhlasíme s jejich obsahem nebo že mezi námi existuje jakákoli forma spolupráce či vztahu.

DATUM ÚČINNOSTI A ZMĚNY

VYHRAZUJEME SI PRÁVO KDYKOLI A DLE SVÉHO VLASTNÍHO A VÝHRADNÍHO UVÁŽENÍ MĚNIT, UPRAVOVAT, PŘIDÁVAT ČI ODSTRAŇOVAT ČÁSTI TĚCHTO ZÁSAD. TUTO STRÁNKU BYSTE MĚLI PRAVIDELNĚ KONTROLOVAT, ABYSTE SI MOHLI PŘEČÍST NEJNOVĚJŠÍ VERZI ZÁSAD. VAŠE DALŠÍ POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK PO UVEŘEJNĚNÍ ZMĚN ZNAMENÁ, ŽE TYTO ZMĚNY PŘIJÍMÁTE. BEZ VAŠEHO SOUHLASU VŠAK NEBUDEME SE ZPĚTNOU PLATNOSTÍ MĚNIT ZPŮSOB VYUŽÍVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Tyto zásady byly vytvořeny dne 15. ledna 2013 a tímto datem nabývají účinnosti.

OTÁZKY

Máte-li jakékoli žádosti či otázky týkající se těchto zásad nebo chcete-li aktualizovat své údaje, kontaktujte nás na adrese:

UNILIN BVBA - division Flooring 
Ooigemstraat 3 
8710 Wielsbeke 
Belgie 
Tel. +32 56 675211

Můžete nám také zaslat zprávu prostřednictvím kontaktního formuláře.